Answers

2016-06-21T23:04:00+08:00

Ang sistema ng edukasyon ng Laos ay nahahati sa limang pangkat, una ay ang primary, middle, secondary, vocational at tertiary. Ang ganitong uri ng pagkakapangkat - pangkat ng sistema ng edukasyon ay sa kadahilanang para mabigyan ng sapat na kakayahan ang mga nagtapos ng pag-aaral na makipagkompetensiya sa labas ng paaralan. 

2 4 2