Answers

The Brainliest Answer!
2016-06-22T08:27:37+08:00
Ang mahalagang konsepto ng ekonomiks ay ang trade off,opportunity, incentives at ang marginal thinking
3 5 3
2016-06-22T08:40:50+08:00
1. pamamahagi o olaksyon
2. Limitado o kakapusan 
3. Pinagkukunang-yaman 
4. Pangagailangan 
5. hilig ng tao 
1 4 1