Answers

2016-06-22T17:09:24+08:00
Kaya naman, tiniyak na ang mga binuong nilalaman, pamantayang .... Mahalagangmakita ng mag-aaral ang pag-unlad ng lipunan mula sa .... Makikita ang ... sa kaisipan ng awtor/manlilikha at naipaliliwanag kung saan at bakit ...... rehiyon na sensitibo sapanganib gamit ang hazard map. 11.2 Nakagagawa nang maagap.
0
2016-06-22T17:50:11+08:00