Answers

2016-06-22T20:27:06+08:00
 Kung hindi tayo makapagdesisyon sa mga bagay na nagsasangkot sa pamantayan ng Bibliya, baka isipin ng ating mga kaklase o katrabaho na hindi talaga tayo kumbinsido sa ating mga pinaniniwalaan at na madali tayong maimpluwensiyahan. Baka sila’y magsinungaling, mandaya, o magnakaw at pagkatapos ay himukin tayong ‘sumunod sa karamihan’—makisama sa kanila o pagtakpan man lang ang ginawa nila. (Ex. 23:2) Pero kapag alam ng isa kung paano gagawa ng mga desisyong magpaparangal sa Diyos, hindi siya gagawi nang salungat sa kaniyang budhing sinanay sa Bibliya dahil lang sa takot o paghahangad na tanggapin ng iba.
0
2016-06-22T20:32:09+08:00
Pag iisipan din natin ang magiging advantage at disadvantage ng ating pagpipilian upang hindi pagsisisihan sa huli
0