Answers

The Brainliest Answer!
2016-06-22T20:44:38+08:00
What is your question? JUNIOR HIGH SCHOOL FILIPINO 8+4 pts ano-ano ang dalawang uri ng paghahambing ibigay ang kahulugan at ibigay ang 2halimbawa ASK FOR DETAILS FOLLOW REPORT by Aaas 08.06.2014 ANSWERS rodriguezmina94 Rodriguezmina94 Ace May dalawang uri ng kaantasan ang paghahambing: 1. Paghahambing na magkatulad- ginagamit ito kung ang dalawang ihinahambing ay may patas na katangian. Hal. Pareho silang maganda. Magkasing puti ang blouse na iyon. 2. Paghahambing na di-magkatulad - ginagamit ito kung ang pinaghahambing ay maymagkaibang katangian. May dalawa itong uri: a.Pasahol- kung ang hinahambing ay mas maliit. Hal. Di-gaanong mabigat ang bag ko ngayon kaysa kahapon. Hindi ko lubhang naintindihan ang turo ng bago nating titser. b.Palamang- kung ang hinahambing ay mas malaki o naka hihigit sa pinaghahambingan,gumagamit ito ng mga salitang higit, labis at di-hamak. Hal. Labis ang saya ang naramdaman ni Ana noong nakita niya ang tatay niya. Di-hamak na mas maganda ang proyekto ni Ana kay Lito.
2 5 2