Answers

2016-06-22T21:58:50+08:00
Ang kasaysayan ng ekonomiks ay nagsimula sa pagaaral ng mga b.ansa / sa mga bansa , halimbawa ang pagunlad , pagbagsak , pagkasira ,produksyon ng isang bansa. Dahil ang ekonomiks ay isang agham-panlipunan na tumatalakay sa limitadong yaman , pangangailangan ,lubusang paggamit ng yaman sa mundo. ang ekonomics ay isang pangkat ng mga disiplinang akademya na pinagaaralan ang mga aspeto ng mundo/bansa . 
sa ekonomiks malalaman ang kahirapang umiiral sa isang bansa . Unang itinuro ang ekonomiks sa BATAS ATA PAMAHALAAN 

Ang ekonomiks ay isang agham-panlipunan na tumatalakay sa limitadong yaman, mga pangangailangan at walang katapusang luho ng tao, at sa lubusang paggamit ng mga yaman ng mundo. 
Ang ekonomiks ay agham na tumatalakay sa produksyon at distribusyon ng yaman ng bansa.Ang ekonomiks ay agham-panlipunang tumatalakay sa kung paano maaaring maimpluwensyiyahan ang isang tao dahil sa sistema ng ekonomiya.Ang ekonomiks ay agham-panlipunang tumatalakay sa pagpili ng likas na yaman kung saaan sagana ang isang pamahalaan.Ang ekonomiks ay isang agham na nag-aaral sa gawi ng taong may kinalaman sa ugnayan ng pangangailangan at kakapusang may alternatibong gamit.Ang ekonomiks ay pag-aaral ng sangkatauhan sa pangkakaraniwang pang-araw-araw na buhay. Sinusuri nito ang bahagi ng kilos ng tao at pangkahalatang iniuugnay sa pagkakamit at paggamit ng pangunahing pangangailangang materyal ng tao.Ang ekonomiks ay ang pag-aaral kung paano tinustustusan ng tao o lipunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mahusay na alokasyon o pagbabaha-bahagi ng pinagkukunang-yaman.
0