Answers

2016-06-23T10:33:07+08:00

ng Mga Grupong Etnolinggwistiko sa Asya

INTRODUKSYON
Kilala ang lahat ng taong naninirahan sa kontinente ng Asya bilang mga Asyano. Bukod dito, may pagkakakilanlan din ang mga Asyano batay sa kinabibilangang bansa. Bukod sa dalawang nabanggit na pagkakakilanlan maaari ding ikategorya ang mga tao sa Asya ayon sa grupong etnoliggwistikong kinabibilangan nito. Kung ang kontinente ng Asya ay nahahati sa mga rehiyon at ang bawat rehiyon ay nahahati sa mga bansa ang bawat bansa naman ay kinapapalooban ng iba’t ibang grupo na may kanya-kanya ring pagkakakilanlan. Ang bawat grupong ito ay tinatawag na grupong etnolinggwistiko.
Ano nga ba ang Pangkat Etnolinggwistiko?
Pangkat Etnolinggwistiko
tumutukoy ito sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakapareho na kultura at paniniwala. Ang isang bansa ay kadalasang binubuo ng iba’t ibang pangkat etnolinggwistiko. Ito ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura.

Tonal o wika kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nagbabago batay sa tono ng pagkakabigkas dito.
Hal. Chinese, Tibetan, Burmese, Thai, Vietnamese, at iba pa.
Stress o non-tonal language kung saan ang pagbabago sa tono ng salita ay hindi nakapagpapabago sa kahulugan ng mga salitang at pangungusap na ito.


0