Answers

2016-06-23T00:38:23+08:00
Salitang nagsasaad ng panlilinaw sa mgaproposisyon, argumentasyon, at pagpapaliwanag 

2 4 2
hal. SANA, ALALAONG BAGA, ANUPA'T, KUNG GAYON, SA HALIP NG, SA BIGLANG SABI, SA KATAGANG SABI, SA MADALING SABI.