Answers

2016-06-23T08:03:36+08:00
Nagsimula ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig nang salakayin ng Germany ang Poland. Kumalat ito sa Europe at sa iba't ibang panig ng mundo. Ang United States, Britain, China, France at Russia ay bumuo ng pwersang katig sa isa't isa o Allied Forces laban sa Axis Power na binubuo naman ng Germany, Italy, Turkey at Japan. Lalong umigting ang digmaan nang bombahin ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii noong Disyembre 8, 1941. Ang Pearl Harbor ay isang malawak na base-militar ng United States. Dahil hindi pa lubusang lumalaya ang Pilipinas sa United States, nadamay ang Pilipinas sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sumunod na binomba ng mga Hapon ang iba't ibang lugar sa Pilipinas gaya ng Clark Field, Davao, Baguio, Aparri, Nichols Field, at Sangley Point.
Lumunsad ang hukbong Hapon sa Pilipinas noong Disyembre 22, 1941. Dahil hindi handa, madaling nalansag ang tanggulang Amerikano sa pamumuno ni Hen. Douglas McArthur. Nagpasya si Pangulong Roosevelt na ilipat ang Pamahalaang Komonwelt sa Washington D.C. Bago siya umalis, itinalaga ni Quezon sina Jose P. Laurel, Jorge B. Vargas, at Jose Abad Santos upang humarap sa mga Hapon at pangalagaan ang sambayanang Pilipino.
0