Answers

2016-06-27T15:26:32+08:00
NeedHelp? Kung Bakit Kailangan Natin ang Diyos00:0012:46

Kung Bakit Kailangan Natin ang Diyos

Sinasabi ng mga doktor na para maging tunay na maligaya, kailangang masapatan ng mga tao hindi lamang ang kanilang pisikal na pangangailangan. Kitang-kita ito sa pagnanais ng mga tao na gumawa ng isang bagay na may layunin o maglingkod sa isa na nakahihigit sa kanila. Para masapatan ang pangangailangang ito, ginugugol ng ilan ang kanilang libreng panahon sa kalikasan, sining, musika, at iba pa. Pero para sa marami, hindi rin nagtatagal ang kasiyahang dulot ng gayong mga gawain.

Gusto ng Diyos na maging maligaya ang mga tao ngayon at magpakailanman

Hindi na ipinagtataka ng mga mambabasa ng Bibliya na ang mga tao ay may likas na pananabik sa espirituwal na mga bagay. Ipinahihiwatig ng unang mga kabanata sa Genesis na pagkatapos lalangin ng Diyos ang unang mag-asawa, palagi niya silang kinakausap, anupat nagkaroon sila ng kaugnayan sa kaniya. (Genesis 3:8-10) Hindi dinisenyo ng Diyos ang tao na mamuhay nang hiwalay sa kaniya; kailangan nilang makipag-usap sa kanilang Maylikha. Madalas banggitin ng Bibliya ang pangangailangang ito.

Halimbawa, sinabi ni Jesus: “Maligaya yaong mga palaisip sa kanilang espirituwal na pangangailangan.” (Mateo 5:3) Sa mga pananalitang ito, masasabi nating napakahalagang masapatan ang ating likas na hangaring makilala ang Diyos para maging maligaya at kontento sa buhay. Paano natin ito magagawa? Binanggit ni Jesus ang sagot nang sabihin niya: “Ang tao ay mabubuhay, hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat pananalitang lumalabas sa bibig ni Jehova.” (Mateo 4:4) Sa anong mga paraan posibleng magdulot sa atin ng isang maligaya at makabuluhang buhay ang mga pananalita ng Diyos, ibig sabihin, ang mga kaisipan at tagubilin ng Diyos na nasa Bibliya? Tingnan natin ang tatlong pangunahing paraan. Yan Ha!

0