Answers

2014-07-15T17:43:13+08:00
Masisipag na katutubo ang mga Ifugao sa 
Mountain Province. Ginawa nila ang Hagdanghagdang Palayan o Rice Terraces na kilala sa buong 
daigdig. Pagsasaka ang pangunahin nilang trabaho. Ang 
bahay ng isang Ifugao ay gawa sa puno ng pino, tambo, at 
kogon. Wala itong mga bintana. 
Kalinga 
Ang mga Bontoc ay 
nagtatatu ng kanilang 
mga katawan. 
Ang mga Ifugao ng 
Mountain Province9 
Naghahabi rin sila ng mga damit na 
nababagay sa malamig na klima ng bundok. 
Noong unang panahon, nakagawian din nila 
ang paglilibing na inilalagay ang bangkay 
sa isang hangdel o upuan sa loob ng 
maraming araw habang may mahinang 
apoy sa ilalim para ipreserba ang bangkay 
0