Answers

2016-06-23T14:40:20+08:00
Ang limang tema ng heograpiya. 1. Lokasyon : tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. May dalawa itong pamantayan *Lokasyong Absolute at Relatibong Lokasyon... 2. Lugar: Tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook. 3: Rehiyon : Bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural 4: Interaksiyon ng tao at kapaligiran: ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang kinaroroonan. 5: Paggalaw: ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar;kabilang din dito ang paglipat ngg mga bagay at likas na pangyayari , tulad ng hangin at ulan.Answer here

0