Answers

2016-06-23T17:32:20+08:00
Sa relihiyon sa sinaunang Roma, si Ceres ( /ˈsɪəriːz/LatinCerēs) ang Diyosa ng agrikultura, mga pananim na butil, pertilidad at mga relasyong pang-ina.[1] Siya ay orihinal na sentral na diyosa sa mga plebo o Aventinong Triad ng Roma na ipinares sa kanyang anak na babaeng si Prosperina sa inilarawan ng mga sinaunang Romano na "mga ritong Griyego ni Ceres". Ang kanyang pitong araw na pista ng Cerealia tuwing Abril ay kinabibilangan ng mga Ludi Ceriales (mga palaro ni Ceres). Siya ay pinarangalan rin sa mga lustrasyon ng mga taniman sa pistang Ambarvalia tuwing Mayo sa panahon ng pag-aani at tuwing pagkakasal na Romano at mga ritong puneral at paglilibing sa Roma. Si Ceres ang nag-iisa lamang sa maraming mga diyos ng agrikultura na itinala sa mga Di Consentes na katumbas na Romano ng Labindalawang Olimpiyano sa Mitolohiyang Griyego. Nakita nila siya bilang kontraparte ng diyosang Griyego na si Demeter na ang mitolohiya ay muling pinakahulugan para kay Ceres sa sining at panitikang Romano.[1]
0