Answers

2016-06-23T18:42:15+08:00
Ang Fertile Cresent ay matatagpuan sa Mesopotamia sa Gitnang-Silangan (Iraq na sa ngayon) , ito ay isang arko ng matatabang lupa na naging tagpuan ng iba't-ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulf hanggang sa dalampasigan ng Mediterianean Sea. Ito ay mahalaga dahil sa lugar na ito matatagpuan ang ilog ng Tigris at Euprates kung saan umusbong ang kabihasnang Mesopotamia na kinilala bilang "cradle of civilization" dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao.
0
2016-06-28T18:59:36+08:00
Ito ay matatagpuan sa mesopotamia o Iraq ngayon.Ang kahalagahan nito ay maari itong pagtaniman ng pananim na maaring panghanap-buhay ng mga taga iraq.

0