Answers

2016-06-23T20:53:48+08:00
God why because he's greater than Jesus because Jesus is only a son while god is the father of all
1 3 1
The Brainliest Answer!
2016-06-23T20:54:50+08:00
Base sa biblia at sa pagkakaalam ko, ang Diyos at ang kanyang anak pati na ang espirito ay iisa; Sa pananaw ng karamihang mga katoliko.  
2 5 2