Answers

2016-06-23T21:43:53+08:00
ROMAN jupiter - pangunahing diyos
juno - asawa ni jupiter
neptune - diyod ng karagatan
vulcan - diyos ng apoy
phoebus apollo - diyos ng araw
mars - diyos ng digmaan
ceres - diyosa ng agricultura
diana - diyosa ng buwan
venus - diyosa ng pag-ibig at kagandahan
minerva - diyosa ng katalinuhan at
digmaan
pluto - diyos ng kailaliman ng mundo
GREEK
zeus - pangunahing diyos
hera - asawa ni jupiter
poseidon - diyod ng karagatan
hephaestus - diyos ng apoy
phoebus apollo - diyos ng araw
ares - diyos ng digmaan
demeter - diyosa ng agricultura
artemis - diyosa ng buwan
aphrodite - diyosa ng pag-ibig at
kagandahan
pallas athena - diyosa ng katalinuhan at
digmaan
hades - diyos ng kailaliman ng mundo

Di po ako sure kung ito ba ang hinahanap mong sagot
0