Answers

2016-06-27T08:54:38+08:00

Ang Pang-ugnay ay mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang yunit sa pangungusap, maaaring salita, dalawang parirala o ng dalawang sugnay.

Pang-ukol Ang Pang-ukol (Preposition sa wikang Ingles) ay kataga o salitang nag-uugnay sa pangngalan o panghalip sa ibang salita sa pangungusap. sa para sa ayon kina para kay tungkol sa na may

Halimbawa: Ang kanyang nilutong tinola ay para sa lahat.

Mga Gamit ng Pang-ukol · Nagpapakita ng kinalalagyan o patutunguhan ng isang bagay. Halimbawa: Ang pera ay nasa loob ng kuwarto ni Lana. ·

Upang ipakita ang dahilan o pagmamay-ari. Halimbawa: Ang bagong damit ay para kay Lita.

Ang layon ng pang-ukol ay maaaring pangngalan o panghalip.

Halimbawa: Ang kanyang talumpati ay para sa kababaihan. Marami siyang kinuwento tungkol sa pagpapalago ng negosyo.

Pangatnig – Ang Pangatnig (Conjunction sa salitang Ingles) ang tawag sa mga kataga o salitang naguugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunud-sunod sa pangungusap: halimbawa: at pati saka o ni maging subalit ngunit kung bago upang sana dahil sa sapagkat

Gamit ng Pangatnig Dalawang salitang pinag-ugnay

Halimbawa: Ang langis at tubig ay hindi mapagsasama.

Dalawang pariralang pinag-ugnay

Halimbawa: Ang paglalaba ng damit at paglilinis ng bahay ang kanyang hanapbuhay. Dalawang sugnay na pinag-ugnay

Halimbawa: Ang bunsong si Hannah ay mahusay magpinta at ang panganay na si Kaye ay mahusay umawit.

Uri ng Pangatnig

Panimbang Ito ay nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, o sugnay. at saka pati ngunit maging datapuwat subalit

Halimbawa: Gusto niyang bumili ng damit, ngunit wala siyang pera. Naglinis muna si Hannah, saka siya nagluto.

Pantulong Ito ay nag-uugnay ng di-magkapantay na salita, parirala o sugnay. kung kapag upang para nang sapagkat dahil sa

Halimbawa: Nag-trabaho siya ng mabuti, para makabili siya ng damit. Umasenso ang kanyang buhay, dahil sa kanyang pagsisikap.

Pang-angkop Ang Pang-angkop (Ligatures sa wikang Ingles) ay ang salitang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan (na, ng, g)

Halimbawa: Maayos na pamumuhay ang hangad nina Jaime. Masayang naglalaro si Ben. Mga salitang inuugnay ng pang-angkop

Pang-uri at Pangngalan Halimbawa: Masama sa may diabetes ang matatamis na pagkain. Pang-abay at Pang-abay Halimbawa: Sadyang mabilis lumangoy ang isda.

Pang-abay at Pang-uri Halimbawa: Likas na maputi ako. Pang-abay at Pandiwa Halimbawa: Si Dario ay biglang nagalit nang asarin siya.

Wastong Paggamit ng Pang-angkop Ang na ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Ang g ay ginagamit kapag ang salitang dinurugtungan ay nagtatapos sa titik n.
0