Answers

2016-06-24T13:35:29+08:00

Matagal nang kinikilala ng mga bansa sa mundo ang pangangailangang malaman ang tutoong bilang ng kanilang populasyon . Maging noong unang panahon, binibilang ng mga namumuno ang mga tao sa kanilang nasasakupang lupain para sa tamang pagbubuwis o pagdaragdag ng mga tauhang pangdigmaan. Naitala rin maging sa mga pahina ng tinatawag na “librong sagrado” ang pagdaraos ng population census.  Sa kasalukuyang panahon, maraming bansa ang patuloy na nagsasagawa ng population census upang makamit hindi lamang ang tamang bilang ng populasyon, kundi maging ng iba pang bagay ukol sa mga tao, tulad ng naatim na pinag-aralan, paglilipat-lipat ng tahanan, at pagkaibang pangkasarian ng tao.  Ilang bansa sa Europa tulad ng Netherlands at Germany   ang gumagamit ng population register at sample survey upang makalikom ng estadistika sa populasyon.

Sa Pilipinas, ang pagbilang ng populasyon ay nakamit sa loob ng mahabang panahon ng kasaysayan ng bansa, kasama na ang panahon bago pa man dumating ang mga Kastila, maging noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano.  Ang bilang ng populasyon noon ay nakukuha sa pamamagitan ng indirect estimation gamit ang administrative reporting system at mga census.

Noong  April 2012, inilabas ng National Statistics Office (NSO) ang opisyal na bilang ng populasyon ayon sa 2010 Census of Population and Housing (CPH). Ano nga ba ang sinasabi ng resulta ng census na ito mula noong  Mayo 1, 2010? 

0
2016-06-24T15:04:58+08:00

Matagal nang kinikilala ng mga bansa sa mundo ang pangangailangang malaman ang tutoong bilang ng kanilang populasyon . Maging noong unang panahon, binibilang ng mga namumuno ang mga tao sa kanilang nasasakupang lupain para sa tamang pagbubuwis o pagdaragdag ng mga tauhang pangdigmaan. Naitala rin maging sa mga pahina ng tinatawag na “librong sagrado” ang pagdaraos ng population census.  Sa kasalukuyang panahon, maraming bansa ang patuloy na nagsasagawa ng population census upang makamit hindi lamang ang tamang bilang ng populasyon, kundi maging ng iba pang bagay ukol sa mga tao, tulad ng naatim na pinag-aralan, paglilipat-lipat ng tahanan, at pagkaibang pangkasarian ng tao.  Ilang bansa sa Europa tulad ng Netherlands at Germany   ang gumagamit ng population register at sample survey upang makalikom ng estadistika sa populasyon.

Sa Pilipinas, ang pagbilang ng populasyon ay nakamit sa loob ng mahabang panahon ng kasaysayan ng bansa, kasama na ang panahon bago pa man dumating ang mga Kastila, maging noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano.  Ang bilang ng populasyon noon ay nakukuha sa pamamagitan ng indirect estimation gamit ang administrative reporting system at mga census.

Noong  April 2012, inilabas ng National Statistics Office (NSO) ang opisyal na bilang ng populasyon ayon sa 2010 Census of Population and Housing (CPH). Ano nga ba ang sinasabi ng resulta ng census na ito mula noong  Mayo 1, 2010? 

......................................................

0