Answers

2016-06-25T17:22:46+08:00

Interaksyonal - nakapagpapanatili, nakapagpapatatag ng relasyong sosyal.

Instrumental - tumutugon sa mga pangangailangan.

Regulatori - kumokontrol, gumagabay sa kilos/asal ng iba.

Personal - nakapagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon.

Imajinativ - nakapagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan.

Heuristik - naghahanap ng mga informasyon/datos.

Informativ - nagbibigay ng informasyon/datos.

0
2016-06-25T17:34:27+08:00
WHAT DOES IT TAKES WHEN U INHALE AND EXHALE

0