Answers

2016-06-27T10:12:44+08:00
Kakapusan/scarcity- ang kakapusan ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao.

kakulangan/shortage- ito ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa isang produkto.

trade-off - ang pagpili o pag sasakripisyo ng isang bagay na maari sanang makamit.

opportunity cost- ang halaga ng bagay o nang best alternative na isinakripisyoo ipinalit sa bawat paggawa ng desisyon.

incentives- nkakapagpabago sa isang desisyon.

Marginal thingking- pagsusuri ng karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon.
0