Answers

2016-06-28T11:30:55+08:00
Kapag nasa huli ang numero tinatawag itong - ones
    ''         ''    pangalawa sa huli ang numero - tens
    ''         ''    pangatlo sa huli ang numero - hundreds
    ''         ''    pang-apat sa huli ang numero-thousands
    ''         ''    pang-lima  ''     ''     ''       ''       -ten thousands
    ''         ''    pang-anim ''     ''     ''       ''       -hundred thousands 
    ''         ''    pang-pito   ''     ''     ''       ''       -millions
    ''         ''    pang-walo ''     ''     ''        ''      -ten millions
    ''         ''    pang-siyam''    ''      ''        ''     -hundred millions
    ''         ''    pang-sampu''   ''      ''       ''      -billions
    ''         ''    pang-labing-isa sa huli ang numero - ten billions
    ''         ''    pang-labing-dalawa sa huli ang numero - hundred billions
    ''         ''    pang-labing-tatlo       ''    ''      ''        ''       -trillions
    ''         ''    pang-labing-apat       ''    ''      ''        ''       -ten tillions
    ''         ''    pang-labing-lima       ''    ''       ''       ''       -hundred trillions
--sana nka tulong :)
0