Answers

The Brainliest Answer!
2016-06-26T21:58:09+08:00
D more
Scribd, Inc
buod ng maria makiling
1 page

Maria Makiling
Noong unang panahon, maraming hayop at makahoy pa ang mgabundok. Isang araw, isang magsasaka ang pumunta sa bundok. Mangangahoysiya at manghuhuli ng usa upang may makain ang kaniyang pamilya.Tuwang-tuwa ang magsasaka. Nakita rin niya ang hinahanap niyang usa.Ngunit mabilis na nakatakbo ang usa.Sinundan ito ng magsasaka.Naligaw siya at hindi na niya malaman ang daangpabalik sa kanila.Nagpatuloy sa paghahanap ng daan ang magsasaka.Isang kubo ang natanawniya sa gitna ng gubat. At siya ay humanga sa kanyang nakita.Bumukas ang pinto at isang napakagandang babae ang nakita ng magsasaka.Nagpakilala ang babae sa magsasaka, dahil pagod na pagod ang magsasakapinaupo niya ito at binigyan ng ma-iinom at pagkain.At binigyan niya ito ngisang basket na punong-puno ng gulay at prutas para sa pamilya ngmagsasaka.Pagdating sa bahay nila iniabot niya ito sa kanyang asawa.At laking gulatniya, na ang isang basket ng prutas at gulay ay naging ginto.Ganito din raw nangyari sa kanilang kanayon nabinigyan din ni MariaMakiling ng tulong.Lumipas ang ilang taon. Isang araw, nabalitaan nila na may dalawangmasamang taong nagnakaw sa kubo sa gitna ng gubat. Nagalit si Maria. Mulanoon, hindi na siya nagpakita sa tao. Gayunman, hindi nila malimot angkabutihang ginawa ni Maria sa kanila. Tinawag nilang bundok ng MariaMakiling ang bundok na tirahan ni Maria bilang alaala sa minamahal nilangmagandang babae
4 4 4