Sa unang bahagi ng sanaysay, paano nakilala ng mga bilanggo ang “katotohanan” ng mga bagay-bagay? Magbigay ng mga patunay. Bigyang- kahulugan ang naramdaman ng bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib at matitigan ang liwanag ng apoy? Ano ang nais ipakahulugan ng pangyayaring ito?

1

Answers

2016-06-30T04:57:31+08:00
Yan na po screenshots ko nalang......hehehe
--hopey--
0