Answers

2016-07-01T20:10:04+08:00
Ang mga salita ay ginagamitan ng mga pang-ugnay upang maging madulas ang pagbigkas. Ang mga pang-ugnay na ito ay tinatawg na "pang-angkop". Ginagamit ang pang-angkop bilang pang-ugnay ng salita sa kapwa salita. May tatlong pang-angkop ang ginagamit sa pag-uugnay ng mga salita: 


at ito ay ang :
-ng
-g
-na na may naaayong gamit base sa pagkasulat at sa salita na kung saan ito'y kinakailangan na idugtong.
Ang pang-angkop ay mga katagang nagpapadulas sa pagsasalita. Ikinakabit ito o inilalagay sa pagitan ng dalawang salitang ang isa'y naglalarawan at ang isa pay'y inilalarawan.
Ito ay katagang ipinang-uugnay sa pang-uri at sa salitang tinuturingan nito. 
PANGANGKOP 
-ay may katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. 

HAL: 

a.) ng 
- pang-uring nag-uugnay sa panturing ito. 

b.) g 

c.) na 
- ay hindi ikinakabit sa salitang inaangkupan
0