Answers

2016-06-27T19:52:03+08:00
-Ang pagkakaroon ng plano ng produksiyon at masusing pag-aaral kung saan higit na makikinabang.
-Pagtuunan ng pansin ang mga alternatibong produkto o serbisyo
-Timbangin ang kahalagahan nito sa pang araw-araw na pamumuhay
-Mahalagang pag-isipan ang opportunity cost sa gagawing desisyon
-Kung magiging episyente ang plano ng produksiyon at ilalagay ito sa graph,maaaring makalikha ng isang kurba katulad ng inilalarawan sa Production Possibilities Frontier......Ito ang paraan upang mapamahalaan ang limitadaong kalagayan ng pinagkukunanang-yaman o kakapusan.
0