Sa unang bahagi ng sanaysay, paano nakilala ng mga bilanggo ang "katotohanan" ng mga bagay-bagay? magbigay ng mga patnubay. bigyang kahulugan ang naramdaman ng bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib at matitigan ang liwanag ng apoy ? ano ang nais ipakahulugan ng pangyayaring ito ?

1

Answers

2016-06-28T19:09:15+08:00
Naisip niya ang kanyang pagkakamali o kasalanan na mga ginawa niya bago siya ibinilanggo.
0