Answers

2016-07-12T17:44:52+08:00
 1PANIMULA Iba-iba ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa nasyonalismo. Kapag tinatanong sa mgakabataang Pilipino kung ano ang kahulugan ng Nasyonalismo, ang kadalasang sinasagot nila ay ang pagmamahal at pagiging tapat sa bayan o sa mas simpleng konteksto, ang pagiging makabayan.Makikita naman sa mga aklat na ang nasyonalismo ay galing sa salitang Latin na ´nacionµ oang ´pagpapangkat ng mga taong may iisang lahi na mas mataas kaysa pamilya ngunit mas maliitkaysa sambayananµ at sa salitang ´nasyonµ na ang ibig sabihin ay ´pangkat ng mga indibidwal nanagkaroon ng magkakatulad na katangian dahil sa palagian nilang interaksyon sa isa·t isaµ o ´isang pangkat ng mga tao na may iisang mithiin at layunin sa buhay at pinagbubuklod ng iisang lahi , wika,relihiyon, kaugalian at tradisyon.µSinasabing ang nasyonalismo ay tumutukoy sa ´damdaming makabansa ng mga taong nagpapakita ng katapatan sa kanilang bayan, hindi lamang sa pangulo o sa ilang pinuno lamangµ .´Higit na binibigyang-diin dito ang pagkakaisa ng mga taong naniniwala na kanilang sila sa iisang bansa at handang ipagtanggol at pangangalagaan ito.µNgunit ano nga ba ang kahulugan ng nasyonalismo para sa isang Pilipino? Ano ang kahalagahan ng nasyonalismo sa mamamayan ng isang bansa? At higit sa lahat, paano maipapakita ng isang mamamayan ang nasyonalismo?
0