Answers

2016-06-28T20:32:55+08:00
>Pagsusuri ng isang indibidwal sa karagdagang halaga. Maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon.
>Pagsusuri kung ano ang iyong mapakikinabangan sa napiling desisyon, maging ito man ay mahalaga o sariling gusto lamang.
0