Answers

2016-06-28T20:54:32+08:00
Upang malaman natin  ang tungkol sa pisikal na aspeto ng daigdig dahil tahanan 
ito ng tao," wika ng isang manunulat. Sumasang-ayon ka ba? Totoong mahalaga ang 
kaalaman sa heograpiya ng daigdig sapagkat makatutulong ito upang lubos nating 
maunawaan ang mga pangyayari sa kasaysayan. Tulad ng ibang disiplina ng Agham 
Panlipunan (antropolohiya, sosyolohiya, agham pampulitika, sikolohiya, ekonomiks, at 
linggwistika) ang heograpiya ay lubos na nakakaapekto sa mga tao at pangyayaring 
nagaganap sa kasaysayan. llan lamang ang sumusunod na mga paliwanag sa 
maraming kaugnayan at kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan ng daigdig. 
1 5 1