Answers

2016-07-09T23:33:34+08:00
Ang mga Igorot ay kilala sa kanilang pagiging masipag, matatag, at tapat sa kanilang pinagmulan. Mga ugaling hindi basta basta hinahayaang makuha ng iba ang kanilang mga namana o nakuhang mga kayamanan.Mahalaga sa kanila ang lupa, sapagkat ito ang pangunahing ikinabubuhay nila. Ang isang patunay nito ang Hagdan-hagdang Palayan ng Banawe na matatagpuan sa isang tribu sa Ifugao.At dahil sa inggitan ng mga tao at pinagpuputul ang puno ng ginto kaya gumuho ang lupa at natumba ang uno kaya nabuwal ang lupa kaya mula noon ang ginto ay makukuha lamang sa ilalim ng lupa./..
0