Answers

2016-07-02T13:06:00+08:00
P-amumuhay
A-mbisyon
N-akaraan/nakalipas/naiambag
I-nspirasyon
T-radisyon
I-mbento
K-ultura
A-ral,aspeto
N-akasanayan
0