Answers

2016-06-30T10:10:44+08:00
Ang mga bahagi ng alamat ay ang sumusunod:
Mga Tauhan at Paglalarawan- Ang mga karakter ay  walang buhay, o kumakatawan sa dios, o mga tao na may katangian na sobra pa o  di kaya'y katulad na ng diyos.
Ang diyos o mga superhero ay mukhang tao ngunit walang kamatayan at may mga taglay na kapamhyarihan.

Tagpuan: Ang lugar ay may kaugnayan sa kultura at ang oras ay nakaraan na.
isang lagay ng lupa

Balangkas: Ang mga pangyayari sa kwento ay binubuo ng maraming aksyon, mga hindi pagkakasundo na sitwasyon at iba pang kapapanabik na aksyon.
 Ito ay nag-aalok ng mga paliwanag tungkol sa mga pasimula ng mundo o likas na kababalaghan. Maaari ring magpokus sa mga mahihirap na gawain o mga balakid sa pagtagumpayan.
     Ang balangkas ay may kinalaman sa mga relasyon sa pagitan ng tao at Diyos, superhero, o mga diyos at diyosa, paraan ng mga tao na tanggapin o tuparin ang kanilang tadhana, at pakikibaka ng tao kay diyos at masasamang pwersa sa loob ng kanilang mga sarili at sa labas ng kanilang sarili.
     
Tema: Ipinaliliwanag ang mga natural na pangyayari, pinagmulan ng buhay, pag-uugali ng tao,sosyal na pangyayari, mga relihiyosong gawi,at  kalakasan  kahinaan ng tao at mga aralin para sa buhay.

Istilo:  Sumasalamin sa kultura, kaugalian, mga pagpapahalaga, at paniniwala. Ito ay mga repliksyon ng  lakas ng tao, karupokan, kahinaan, o pagkukulang. Naniniwala ang pangunahing tauhan na malampasan ang lahat ng pagsubok upang makamit ang mga layunin.

Tono:Ang mga mambabasa ay humantong sa mga bagong pananaw at / o pag-unawa.

Palagay:Kadalasan, nasa  ikatlong tao ang nagsalaysay.
0