Sa unang bahagi ng sanaysay, paano nakilala ng mga bilanggo ang "katotohanan" ng mga bagay-bagay? magbigay ng mga patnubay. bigyang kahulugan ang naramdaman ng bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib at matitigan ang liwanag ng apoy ? ano ang nais ipakahulugan ng pangyayaring ito ?

1

Answers

2016-07-02T10:29:02+08:00