Sa unang bahagi ng ang alegorya ng yungib, paano na kilala ng mga bilanggo ang katotohanan ng mga bagay-bagay? Mag bigay ng mga patunay. Bigyang kahulugan ang nararamdaman ng bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib a matigilan ang liwanag ng apoy? Ano ang nais ipakahuluhalugan ng pangyayaring into?

1

Answers

2016-06-30T04:52:47+08:00