Sa unang bahagi ng ang alegorya ng yungib, paano na kilala ng mga bilanggo ang katotohanan ng mga bagay-bagay? Mag bigay ng mga patunay. Bigyang kahulugan ang nararamdaman ng bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib a matigilan ang liwanag ng apoy? Ano ang nais ipakahuluhalugan ng pangyayaring into?

1

Answers

2016-06-30T04:51:00+08:00
Nagkakaroon siya ng kakayahang makita any araw, hindi lamang and repleksyon niya sa tubig kundi sa iba paman, at siya at makapagninilay-nilay Kung sino. Ang araw ay nangangahulugang liwanag, liwanag ng kaalaman. Dahil sa liwanag, hindi na anino ang makikita ng taong bilanggo sa mga bagay-bagay, kundi ang tunay na imahe nito.

--hopey--
0