Answers

2016-06-30T14:27:15+08:00
Ang kaganapan ng tao ay ang pinakamataas na pangangailangan. Masasabing ganap na ang pagkatao mo kung naramdaman mo ang pagiging kontento sa mga narating mo sa buhay, sa pamilya man o trabaho. Sa oras na makamit mo ang pangangailangan na ito, magiging mas bukas ka na sa pagtulong, pakipagsalamuha, at pagpapanatili ng lipunan na kailangan upang umunlad ito. Magiging mas bukas ang iyong isip at palad sa mga mamamayan upang matulungan mo silang mapalago ang kanilang buhay, at kinalaunan ang ekonimiya ng iyong lipunan.
2 4 2