Answers

2016-06-30T15:55:23+08:00
Ang gawa sa pagkabata, dala
hanggang pagtanda.

Ang hindi napagod magtipon,
walang hinayang magtapon.

Ako ang nagbayo, ako ang nagsaing saka ng maluto'y
iba ang kumain.

Kung sino ang masalita
ay siyang kulang sa gawa.

Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.

Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.

Ubus-ubos biyaya, pagkatapos
nakatunganga.

Ano man ang gagawin, makapitong iisipin.

Kapag ang tao'y matipid,
maraming maililigpit. 

Ang magalang na sagot ay nakakapawi ng poot.0
2016-06-30T17:09:03+08:00

Nasa Diyos ang awa,
nasa tao ang gawa.Kapag ang tao'y matipid,
maraming maililigpit. 


Ano man ang gagawin, makapitong iisipin.


Ang hindi napagod magtipon,
walang hinayang magtapon.

Ubus-ubos biyaya, pagkatapos
nakatunganga.


Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.


Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.


Ang magalang na sagot ay nakakapawi ng poot.


Ang gawa sa pagkabata, dala
hanggang pagtanda.

Pag di ukol,   ay di bubukol.

Kung sino ang masalita
ay siyang kulang sa gawa.


Daig ng maagap ang
taong masipag.

Ako ang nagbayo, ako ang nagsaing saka ng maluto'y
iba ang kumain.

0