Answers

2016-07-05T21:14:14+08:00

Ang Pisikal na Heograpiya ng Asya

Ang mga kaganapan sa kasaysayan at pagbabagong kultural ay maaaring hatid at epekto ng kapaligirang ginagalawan ng tao. Sa Asya matatagpuan ang pinakamalalaking bansa sa daigdig, gayundin ang bansang may pinakamalalaking populasyon. Dahil sa lawak at laki ng Asya, taglay rin nito ang iba't ibang uri ng klima. Ang klimang ito ay may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon.

Buod

Mahalagang pag-aralan ang heograpiya ng Asya upang lalong maunawaan ang mga kaganapan sa kasaysayan at pagbabagong kultural ng mga Asyano.

Ang klima sa iba't ibang panig ng Asya ay may malalaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano

Ang hangganan ng Asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig.

Ang Asya ay tahanan ng iba't ibang uri ng anyong lupa: tangway, kapuluan, bundok, kapatagan, talampas, disyerto, at kabundukan.

Ang Asya ay dinadaluyan ng mga ilog na lubhang napakahalaga sa buhay at kalinangan.

Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng kapaligiran batay sa mga tumutubong halamanan: steppe, prairie, savanna, tundra, taiga, at rainforest. Malaking salik ang klima sa paghubog sa kapaligiran ng Asya.

Ang bawa't rehiyon ng Asya ay may kanya-kanyang pisikal na katangiang namumukod sa iba pang bahagi ng Asya at mundo.

Sa Hilagang Asya matatagpuan ang mga grassland tulad ng mga steppe at prairie. Nasa bahagi naman ng Siberia ang mga Tundra at taiga. Samantala, ang malaking bahagi ng Kanlurang Asya ay disyerto.

Pangunahing katangian ng Timog Asya ay ang nagtataasang kabundukan nito. Nasa bahaging ito ng Asya ang matatayog na sistema ng kabundukan tulad ng Himalayas at Hindu Kush.

Ang Silangang Asya ay tahanan din ng kabundukan at disyerto.

Ang Huang Ho at Yangtze River ay ilan sa mga anyong tubig na matatagpuan sa China.

Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng bahaging nasa kontenente ng Asya o mainland at bahaging nasa karagatan o insular. Ang klima sa rehiyong ito ay apektado ng mga monsoon, ang mga hanging habagat at amihan.

0