Answers

2016-06-30T19:33:40+08:00

Makatutulong tayong lalong mapatatag ang pamilya sa pagkakaroon ng pananagutansa isa’t isa,  sa pagiging tapat, sa pagsasama-sama bilang isang pangkat, at sa pag-aalaga sa isa’t isa.  Maraming paraan para maipakita ang pananagutan at mapanatiling ligtas, malusog at maligaya ang pamilya.  Narito ang ilan:  

Maging tapat sa inyong pamilya.  Bawasan ang mga aktibidad sa labas at gumugol ng mas maraming oras sa piling nila.Tuparin ang mga pangako sa ibang miyembro ng pamilya.Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha.Maging maaasahan.  Tumawag sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi.Tumawag at magsabing “mahal kita” kung naglakbay ka sa malayo.Bumuo ng mga alaalang pampamilya.  Magtago ng family album na may mga retrato at kuwento.Kapag may problema, tumawag kaninuman, sa isang kamag-anak, kaibigan o isang tagapangalaga ng kalusugan*, para matulungan kayong harapin ito.
-I'd searched it for you.
0