Answers

2016-06-30T20:32:06+08:00
Maging matulingin at magmahalan
0
2016-06-30T21:39:38+08:00
Mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya

ang mga tungkulin ng mga anak ay sumunod at gumalang sa mga pinag-uutos ng kanilang mga magulang,,, 
tumulong at makiisa sa mga gawaing bahay,,, 

tumulong sa magulang sa pag-aalaga sa nakababatang kapatid,,, 
subaybayan ang kapakanan ng isa't isa at makipag tulungan,,, 

1.malugod na ginagampanan ang tungkulin ng bawat kasapi

2. pantay-pantay na pagtingin sa mga anak

3.huwarang pag-sasama ng mag-asawa

4.may bukas na komunikayon ang bawat pamilya.

5. mag paggalang o pagmamahal sa isa't isa

6.may sariling disiplina ang bawat isa

7. maging mabuting halimbawa sa mata ng diyos at ng tao

8.igalang ang opinyon at pagkatao ng bawat kasapi

9.pahalagahan at alalahanin ang mga pagdiriwang sa loob ng tahanan.

10.may panalig sa diyos


0