Ang bulkan ay isang uri ng anyong lupa na naglalabas ng mainit na "lava" tuwing pagputok. Ang isang bulkan ay maaring maging di-aktibo o dormant(di nagkakaroon ng pagputok) o aktibo (may panahon ng pagputok).
Kadalasang matatagpuan ang bulkan sa dalawa o tatlong plato na naghiwalay o nagdikitan. Isang mid-oceanic ridge, katulad ng Mid-Atlantic Ridge, ay mayroong mga bulkan na nabuo dulot ng paghihiwalay ng mga plato; ang Pacific Ring of Fire ay mayroong mga bulkan na nabuo dulot ng pagdidikit ng mga plato. Hindi naman nabubuo ang mga bulkan sa pagdulas ng ng mga plato (tulad ng San Andreas fault). Maaari ring mabuo ang isang bulkan kung maging payat ang balat ng lupa (tinatawag na "non-hotspot intraplate volcanism"), katulad ng African Rift Valley, ang European Rhine Graben sa mga bulkan nito at ang Rio Grande Rift sa Hilagang Amerika.

1

Answers

2016-07-02T05:52:15+08:00
Tinatawag na "non-hostspot intraplate vocanism
0