Answers

2016-07-01T22:44:25+08:00
2016-07-01T23:05:38+08:00
1.-2xsquare+3x-7=0
a=-2 b=3 c=7
2.-2xsquare-6x+5=0
a=-2 b=-6 c=5
3.xsquare+7x+12=0
a=1 b=7 c=12
4.2xsquare+5x-7=0
a=2 b=5 c=-7
5.2xsquare-6x-15=0
a=2 b= -6x c=15
6.xsquare+3x-44=0
a=1 b=3 c=-44
7.xsquare-8x+16=0
a=1 b=-8 c=16
8.xsquare+x-2=0
a=1 b=1 c=-2
9.3xsquare-6x=0
a=3 b=-6 c=0
10.xsquare-6x+9=0
a=1 b=-6 c=9

Analyze it first, malay mo baka may mali sa mga kasagutan ninyo ko. ☺☺
0