Answers

2016-07-02T14:53:56+08:00
Ang Tusong Katiwala : Ang Buod

Noong unang panahon, may isang katiwala na gusto ng paalisin ng kanyang amo dahil diumano ay hindi maganda ang pamamalakad nito sa mga ari-arian. Kaya bago siya pinaalis ay hiningan muna siya ng ulat ng pangangasiwa. Nag-alala ang katiwala dahil wala naman siyang ibang alam gawin maliban sa pangangasiwa kaya't tinipun niya lahat ng nagkautang sa kanyang amo at ginawan ng kasulatan ang mga utang nito ngunit sinigurado niyang mas maliit ang utang na nakatala sa kasulatan kaysa sa tunay na utang nito para kung matanggal man siya sa trabaho ay may iba pang tatanggap sa kanya. Natuwa naman ang kanyang amo sa mga natanggap na ulat mula sa kanya. Ang ipinahihiwatig ng parabulang ito  ay ang pagpapahalaga sa tiwalang ipinagkaloob sa iyo. Mas higit kang pagkakatiwalaan sa malalaking mga bagay kung naipakita mong mahusay ka kahit sa maliliit lamang. 
0