Answers

2016-07-02T14:55:23+08:00
Transcript of Ang Wikang Filipino sa Akademya ni Teresita F. FortunatoAng Bansang Pilipinas ay isang multilinggwal na nasyon Ang Wikang Filipino sa Akademya
ni Teresita F. Fortunato •pagpapahusay ng pagkatuto sa pamamagitan ng dalawang wika upang matamo ang may mataas na uri ng edukasyon gaya ng itinakda ng Konstitusyon ng 1987 •paglinang at pagpapayabong ng Filipino bilang wikang panliterasi Kaya ang ordinaryong Pilipinong estudyante ay nakapag-uusap sa kanyang unang wika (isang vernakular), at sa rehiyonal na lingua franca; hanggang matutuhan niya ang Filipino at Ingles sa eskwelahan. Masasabi din natin na kwadrilinggwal kung may Chinese heritage siya matututo pa ng Mandarin. At kapag nakaabot pa sa kolehiyo, maaari pa siyang makapag-aral ng Español/German/Niponggo/Latin/French depende sa kakailanganing pangkomunikasyon ng kanyang pinaghahandaang propesyon. Ayon sa Kautusan Blg. 54, s. 
1 4 1
kahit short lang..
yung sariling opinyun ny lang oo..