Answers

2016-07-02T21:34:07+08:00
P-amumuhay
A-mbisyon
N-akaraan/nakalipas/naiambag
I-mbento
T-radisyon
I-nspirasyon
K-ulturan
A-ral, aspeto
N-akasanayan
0