Answers

2016-07-02T21:32:05+08:00
P-amumuhay
A-mbisyon
N-akaraan/nakalipas/naiambag
I-nspirasyon
T-radisyon
I-mbento
K-ultura
A-ral, aspeto
N-akasanayan
0