Answers

2016-07-03T00:18:49+08:00
` Ang multillinggwaliismo o multilinggwal ay ang paggamit ng dalawa o higit pang salita ng isang indibidwal o komunidad.

-Ryan Joseph-
0