Answers

2016-07-03T22:10:32+08:00
The population is increasing faster
0
2016-07-03T22:30:02+08:00
Malthusian Theory- ang popuasyon ay mas mabilis lumaki kaysa a supply ng pagkain na nagdudulot ng labis na kagutuman sa bansa.
- Teorya ni Thomas Robert Malthus
0