Answers

2016-07-06T09:53:18+08:00
Ang yamang likas sa kanlurang asya ay
Ibn Saud – nagtatag ng bansaMecca – banal na lupain ng rehiyongMuslimRub’al Khali o Empty Quarter – kilalangisa sa pinakamainit at pinakatuyongdisyerto sa daigdig.Shamal – sandstorm3. Ani: dates, trigo, barley, millet at shorgunPinakamalaking deposito ng langis sadaigdig.OPEC – Organization of PetroleumExporting CountriesGhawar – pinakamalaking oil field sadaigdig4. Baghdad5. Kinikilalang nag – aangkin ngpinakamatandang sibilasyon sa daigdig.Mesopotamia – dating pangalanTigris at Euphrates – kambal na ilogpinanggagalingan ng masaganang ani.Ani: trigo, barley, mais, millet, dates, bulak,wheat at mga gulay6. Napatawan ng economic sanction matapos nitolusubin ang Kuwait noong 1990.Ipinatupad ng UN ang programang Oil-for-foodAng bansa ay pinayagang magluwas nglimitadong dami ng langis bilang pamalit sapangangailangang pagkain, gamot at gamitpang – imprastruktura.7. Tehran8. Persia – dating pangalanShah Muhammad Reza Pahlavi – hari ng mgaIranianMaambisyong programang modernisasyon ngbansa.Bundok Elburz at ZagrosCaspian Sea – matatagpuan ang isdangSturgeon na pinagkukunan ng itlog naginagawang caviar – isang mamahaling pilingpagkain.9. Klima: Semi-arid at subtropical Fertile Crescent – maraming bilang ng populasyon Quanats – irigasyon, sistemang patubigan sa ilalimng lupa.Ani: barley, wheat, bigas, gulay, at mga prutas Nomads – pangkat ng mga taong nagpapalipat-lipatng pook upang magpastol at walang permihangpook-tirahan.10. Muscat11. “Taga-bantay ng Golpo”Magan – dating pangalan- naging satrapy ng Imperyong PersianSatrapy-kinikilalang lalawigan ng ImperyongPersia noong sinaunang panahon.Dating dinastiyang nabuo ng Oman at MuscatProtectorate ng Britain12.  ProtectorateTumutukoy sa isangmahinang bansa nanakatalaga sa ilalim ngpangangalaga ng isangmalakas o maunlad nabansa.13. Exclave- isang teritoryong sakop ng isangbansa na napaliligiranng lupain ng isangbansa.Baybayin ng Batinah- pangunahing lupaingagrikultural.Rehiyon ng Dhofar- matatagpuan anglobster14. Labis na nakaasa sa langis ang ekonomiya ngOman.Ang kita nagmumula sa langis at gas ay gamitsa pagpapatayo ng mga impraestruktura, tuladng dam, paaralan, at mga planta ng tubig atelektrisidad.Mineral: tanso, ginto, chromite, karbon,limestone, kaolin, gympsum at granite.15. Kuwait16. Dating maliit na sentro lamang ng paninisid ngperlas at pagawaan ng bangka.Pinakaprogresibong estado sa daigdig.Bunga ng masaganang deposito ng langisTinaguriang “Maliit na Tanggulan” o “Little Fort”Halos disyerto ang kabuuan.17. Siyam na pulo kung saan ang pulong Bubiyanang pinakamalaki.Walang likas na lawa, ilog o likas na depositong tubig.Burgan at Magura- pinakamatanda atpinakamahalagang langisan ng bansa.Langis- simbolo ng kariwasaan ang lipunan ngKuwait.18. Halos lahat ng kabahayan sa estadoay kompleto sa kagamitan ngmodernong pamumuhay.Nagtatamasa ng libreng edukasyon,serbisyong medikal at telepono.Hindi rin sila nagbabayad ng buwissa kita.19. Manama20. Bahrain- salitang Arabic nangangahulugang“dalawang dagat”Madisyertong kapuluanKlima: katamtamang taglamig at mahabangtag-initLangis- natuklasan 1932Kinikilala ito bilang kauna-unahang estadonglangisan sa Persian Gulf.21. Dulot ng maunlad na komunikasyon attransportasyon maraming korporasyon multi-nasyonal ang nagtatag ng kanilang negosyo sabansa.Pinakamabilis na lumagong ekonomiya sakabuuang daigdig ng mga Arab.22. Doha23. Dati ito naging protectorate ng Britain nagingmalaya Setyembre 3, 1971Topograpiya: patag at mabato, lupaing binubuong mga limestone at saline sand o sabkha,lupain naliligiran ng mga latian at kagubatangbakawan, inland sea na naliligiran ng malawakna sand dunes.24. Pinakatuyong bansa sa daigdig.Walang natural na anyong tubig attubig sa ilalim ng lupa.Puno: mababang palumpon ngpananim, sampalok, phragmites atmace.25. Hayop26. • Bago pa natuklasan ang langisan angekonomiya nito ay nakasentro na sa langisan atpaninisid at paglilinang ng perlas.• 
1 5 1