Answers

2016-07-04T18:48:41+08:00
2016-07-04T18:48:52+08:00
Ayon sa isang artikulo sa Deped, karaniwan nating nakikita ngayon na laman ng mga balita ang mga pang-aapi(bullying) ng mga bata sa kapwa mag-aaral sa iba’t-ibang paaralan pampubliko man o pribado na nagiging dahilan pa minsan ng pagkakasangkot ng mga magulang. Sa kadahilanang ayaw ng mga magulang na maapi ang kanilang mga anak, susugurin nila ang nang-api upang makaganti at ang nakakalungkot, nagawa pa nilang manutok ng baril, bagay na hindi dapat mangyari sa mga ng mga mag-aaral. Sa ganitong sitwasyon, naaalarma hindi lang ang DepEd, kundi maging ang mga magulang na nag-aakalang ligtas ang kanilang mga anak sa paaralan na layunin lamang ay madulutan sila ng sapat na edukasyon bilang preparasyon sa kanilang paglaki.
Ayon din sa kanila, biktima ng pang-aapi kadalasan ang mga maliliit, mahihina at mga may kapansanan na walang kakayahang lumaban at ipangtanggol ang sarili mula sa mas malalaking kaklase na kadalasan din mapang-api dahil sa pag-aakalang takot sa kanila ang mga kamag-aral. Ayon sa aking pagsasaliksik at base sa aking nakikita, ang mga mapang-api ay mga batang kulang sa pansin (KSP) na sabik sa atensyon at pagmamahal ng magulang at hindi masyadong nagabayan kaya sa ganitong paraan nila inilalabas ang kanilang saloobin upang makakuha ng atensyon.Kung minsan napabayaan na nga ng magulang ang kanilang mga anak, bayolente pa ang pagtrato at pagdisiplina kaya naman nakuha nila ang ganitong pag-uugali mula sa mga magulang.Patunay lamang na tama ang kasabihang “kung ano ang ginagawa ng mas nakatatanda ang siyang ginagaya ng mga bata. 
Tayo bilang isang ordinaryong mamamayan pano ba maiiwasan ang ganitong insidente na ngyayari sa ngayon. Kailangan pa ba na isa sa atin ay mabiktima ng ganitong sistema?
0